Over Sint Lambertus

Toegewijd is de kerk aan Sint Lambertus (ca. 635 – 705).
Bekend van hem is dat hij bisschop was van Maastricht. Ook heeft hij met zijn volgelingen in Brabant, wellicht met zijn jongere tijdgenoot Willibrord, het christendom verkondigd en kerken gesticht.
In 705 werd hij in Luik door een aanslag op hem vermoord. Zij relieken rusten in Luik. De verering van Sint Lambertus verspreidde zich vanuit het bisdom Luik naar onze streken.

Lambertus wordt voorgesteld als een vitale man, in bisschopsgewaad gekleed, met mijter en staf, met een rationale (versierd schouderstuk), een boek en een pijl of lans (het moordwapen waar hij mee gedood werd).
Zijn feestdag is 17 september.

Home > Geschiedenis > Sint Lambertus