Het lied van de Heilige Lambertus

Laat bruisen de golven bedreigen de rots
geen vijand kan Brabant doen vrezen.
Betrouwend op God en de Heiligen Gods
blijft Brabant getrouw als vóór deze.

Refrein:
Heil'ge Lambertus gij strijder vol vuur,
o, wil ons Brabant beveil'gen.
Helmachten dreigen, o strijd met ons mee,
Gij met uw mart'laars en heil'gen.

G'hebt groten der aarde liefde geleerd,
zij schonken de kleinen hun vrijheid.
Moerassen en bos werden vruchtbaar landbouw,
de moeheid verdween voor de blijheid.

Refrein.

Nog klinkt hier uw woord en nog volgt men uw daad,
weer zwerven hier uit onze helden.
Zij zwaaien Uw zaad, 't evangelische zaad,
elk werelddeel uit op de velden.

Refrein.

O doe ons bewaren der vaderen deel,
in ootmoed en reinheid van zeden.
Doe bloeien de godsvrucht, 't aloude geloof,
gevoed door onz' offers en beden.

Refrein.

Home > Geschiedenis > Het lied