PCI Nieuws


Parochiƫle Caritas Instelling (PCI) H. Lambertus te Gemonde.
De PCI heeft ten doel, de caritas permanent een herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de parochiegemeenschap(pen) en een werkzaam instrument voor de caritas in de parochie te zijn. Zij beheert het daarvoor opgebouwde vermogen van de caritasinstelling en zorgt voor het verwerven van middelen alsook voor de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de caritas onder het kerkelijk gezag van de bisschop.
Per 1 juni jl. is het secretariaat van de PCI te Gemonde gewijzigd.
Het Bisdom van Den Bosch heeft Dhr. Theo Verbruggen, na een termijn van 10 jaar, eervol ontslag verleend.
Het bestuur van de PCI heeft Mevr. Carina Schellekens bereid gevonden om zijn taken over te nemen.
p/a St. Lambertusweg 90, 5291 AD Gemonde
Email: pcigemonde@gmail.com ; www.PCIGemonde.nl
Hiermee bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Ton van Houtum (voorzitter), Carina Schellekens (secretariaat), Cor van der Heijden (penningmeester), Emanuƫl van der Schoot, Gerrit van Oirschot en Tiny Schellekens.
Namens het bestuur wil ik Dhr. Theo Verbruggen hartelijk danken voor zijn inzet en betrokkenheid en wens ik Mevr. Carina Schellekens alle succes toe.
Ton van Houtum.


Geschreven door Ton van Houtum op 5 Oktober 2017


Home > Actueel > Nieuws